งดแจกถุงพลาสติก กระทบหนัก ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เซ็งยอดขายฮวบ

งดแจกถุงพลาสติก กระทบหนัก ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เซ็งยอดขายฮวบ

 

หลังจากที่ได้เริ่มโครงการ งดแจกถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวัน แต่ร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าก็ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้

งดแจกถุงพลาสติก กระทบหนัก ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เซ็งยอดขายฮวบ

งดแจกถุงพลาสติก กระทบหนัก ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เซ็งยอดขายฮวบ

หลังจากหอการค้าไทย รณรงค์ ให้ห้างร้านเลิกแจกถุงพลาสติก พบว่าทำ ยอดขายตก กระทบห้างและร้านสะดวกซื้อได้เห็นควรมีการแจกถุงกระดาษ

งดแจกถุงพลาสติก กระทบหนัก ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เซ็งยอดขายฮวบ

“นายสุรงค์ บูลกุล” รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้มีการเปิดเผยว่าสำหรับผู้ประกอบการและร้านคล้าปลีกซึ่งอยู่ในการศึกษาและเตรียมออกมาตรการเสริมเพื่อช่วยในการใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

โดยเบื่องต้นจะเริ่มมีการส่งเสริมให้มีการใช้ถุงกระดาษเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถย่อยได้

งดแจกถุงพลาสติก กระทบหนัก ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เซ็งยอดขายฮวบ

ทั้งนี้ เดิมทีลูกค้าไม่ได้มีการวางแผนที่จะซื้อสินค้าอะไรมาก่อน โดยส่วนใหญ่เลือกซื้อหน้างาน พอมีการ งดแจกถุงพลาสติก ลูกค้าก็ลดจำนวนสินค้าที่จะซื้อลง จึงทำให้ยอดขายลดลงตามไปด้วย และในส่วนภาคเอกชนก็อาจจะต้องมีการวางแผนร่วมกันเพื่อเพิ่มตัวเลือกในการอำนวยความสะดวกที่นอกเหนือจากการแจกถุงพลาสติกและการใช้ถุงผ้าให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายด้วย

งดแจกถุงพลาสติก กระทบหนัก ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เซ็งยอดขายฮวบ

ที่มา: Thairath

You cannot copy content of this page.